תקנון חברי מועדון כראל / ההנאה המושלמת

 1. 1.חברי המועדון יהיו זכאים לרכוש מוצרים שונים במחירים מיוחדים לחברי המועדון ויהיו זכאים למבצעים יחודיים והטבות אחרות, הכל כפי שיוחלט מעת לעת על ידי כראל מסעדות (להלן: "ההנהלה")
 2. 2.ההנהלה תפרסם מפעם לפעם את ההטבות הניתנות לחברי המועדון. הפרסום יעשה בכל מדיה שבחרה ההנהלה.
 3. 3.חברי המועדון לא יהיו זכאים לכל הנחה או הטבה נוספת על זו שקיבלו במסגרת חברותם במועדון (אין כפל מבצעים והנחות, לא תקף בעסקיות) אלא אם ההנהלה ציינה אחרת באופן מפורש בפרסומיה.
 4. 4.ההנהלה תהייה רשאית לשנות את תנאי ו / או שיעורי ההנחות ו / או את תנאי המבצעים וההטבות בכל עת, ללא הודעה מוקדמת, וכן לקבוע את המוצרים עליהם תינתנה ההנחות, להוציא מכלל הנחות והכל על פי שיקולה הבלעדי של החברה.
 5. 5.כרטיס החבר הינו אישי ואינו ניתן להעברה לאדם אחר.
 6. 6.הכרטיס יכובד בצמוד לתעודה מזהה של בעל הכרטיס בלבד.
 7. 7.הכרטיס מקנה הטבות והנחות לבעל הכרטיס ולעוד 5 אנשים היושבים עימו במסעדה ומשלמים באמצעי תשלום אחד.
 8. 8.קבלת כרטיס חבר מועדון מותנית במילוי כל פרטי טופס ההצטרפות וחתימה על אישור לקבלת דברי דואר מקבוצת כראל.
 9. 9.חבר מועדון שירצה לבטל את חברותו יוכל לעשות זאת ע"י משלוח מכתב רשום לכתובת "מ.ט.ר. מסעדות ואירוח באילת בע"מ, ת.ד. 12500, אילת, 88000" או באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
 10. 10.ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את כללי התקנון מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. התקנון הקובע הוא זה הנמצא במסעדות החברה ונושא את התאריך המאוחר ביותר.
 11. 11.בכל מקרה בו יתבע חבר מועדון את המועדון מכל סיבה שהיא, ייחשב באופן אוטומטי כמי שביקש לפרוש מחברותו במועדון.
 12. 12.ההנהלה תהייה רשאית להחליט בכל עת על הפסקת פעילות המועדון בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.carel.co.il בהתראה של 30 יום מראש.
 13. 13.כתובת המועדון לצורך בירורים: ת.ד. 12500 אילת, 88000. חטיבת גולני 3 אילת, 88000.
 14. ההנהלה